2020-08-03, pirmadienis, 12:42.     Šiandien Šilalėje saulė teka 05:34, leidžiasi 21:13, dienos ilgumas 15:39.

20-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2020-07-30, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
20-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Liepos 30 d. vyko 20-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių, švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 23 sprendimai.

 

Sprendimai, susiję su projektais

Pavesta Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai rengti progimnazijos pastato remonto darbų investicinį projektą ir techninio darbo projektą bei atlikti užsakovo funkcijas.

 

Pritarta pareiškėjo Šilalės sporto mokyklos ir partnerio Lenkijos Respublikos Augustavo savivaldybės bendram paraiškos rengimui ir teikimui pagal Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą. Įgyvendinant projektą Šilalės sporto mokykla planuoja sporto aikštelės, esančios Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 21C, kapitalinį remontą.

 

Nuspręsta įsipareigoti skirti 2020 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijai 22 000 Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos „Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčios interjero tvarkybos darbai“ priemonės prisidėti 20 proc. prie projekto „Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios, Šilalės r. tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, remonto) darbai“.

              
Pritarta sprendimų pakeitimams

Posėdžio metu pritarta šiems sprendimų pakeitimams:

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimams;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams.

 

Patvirtinti aprašai

Taryba patvirtino šiuos tvarkos aprašus:

-          Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašą;

 

              
Sprendimai, susiję su turtu

Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams pieno supirkimo veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos patikėjimo teise valdomą 80,56 kv. m ploto pastatą-pirtį, esantį Šilalės r., Pajūrio sen., Jomantų k., Bonifaco Norvaišos g. 1. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 1,16 Eur.

 

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: mokyklą, sporto salę, malkinę, stadioną, krepšinio ir futbolo aikšteles, katilinę ir kiemo statinius.

 

Taip pat perduota patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: mokyklą, sandėlį, krepšinio aikštelę, bėgimo taką, malkų saugyklą, katilinę ir kiemo statinius.

 

Posėdžio metu nuspręsta perimti likviduojamai viešajai įstaigai Pajūrio ambulatorijai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

 

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms –įgyvendinti 3 leidinius „Mediatoriaus vadovas“.

 

Nuspręsta įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – gatves.

       


Kiti sprendimai

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymai.

 

Nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius biudžetinėse įstaigose.

 

Patvirtintas Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentas.

 

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms.

 

Sudaryti penki Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetai ir patvirtinta jų sudėtis.

 

Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

 

Taip pat patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis.

 

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

 

Rūta Budrė,
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai

Contact form

Šios dienos vardadieniai