2020-07-11, šeštadienis, 05:35.     Šiandien Šilalėje saulė teka 04:58, leidžiasi 21:48, dienos ilgumas 16:50.

18-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2020-06-17, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
18-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Birželio 12 d. vyko 18-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Nuotoliniame posėdyje nedalyvavo Arvydas Petkus. Prie nuotolinio posėdžio prisijungė Savivaldybės administracijos skyrių specialistai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdyje priimta 11 sprendimų, išklausytas 1 informacinis pranešimas.

 

Sprendimai dėl paskolų

Nuspręsta imti 1 500 000 Eur trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam Šilalės rajono savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti, siekiant laiku išmokėti darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto finansuojamų savivaldybės administracijos seniūnijų ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybine mokesčių inspekcija, socialinių išmokų gavėjais, prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais.

 

Leista Šilalės rajono savivaldybei 2020 metais teisės aktų nustatyta tvarka imti 613 000 Eur ilgalaikę paskolą 5 metų laikotarpiui Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos investiciniams projektams finansuoti.

 

Pritarta sprendimų pakeitimams

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimams;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimams;

 

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algorimtų patvirtinimo“ pakeitimams.

 

-          Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu“ pakeitimams.

 

Sprendimai susiję su pirkimais

Taryba leido Savivaldybės administracijai pradėti vykdyti Savivaldybės administracijos seniūnijų gatvių ir kelių drėkinimo specialiu tirpalu viešąjį pirkimą.

 

Taip pat leista Savivaldybės administracijai pradėti vykdyti su Šilalės miesto „Šarūnkalnio“ pramoninės teritorijos infrastruktūros įrengimu (gatvė, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai) susijusius projektavimo ir rangos darbų viešuosius pirkimus.

 

Liesta Savivaldybės administracijai pradėti vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai projektavimo ir rangos darbų viešuosius pirkimus.

 

Kiti sprendimai

Pritarta pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir partnerių Lenkijos Respublikos Augustavo savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bendrai paraiškos rengimui ir teikimui pagal Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą.

 

Pavesta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui rengti Šilalės kultūros centro vidaus patalpų remonto darbų techninį darbo projektą.

 

Informacinis pranešimas

Vilniaus verslo konsultacinio centro vadovas Romualdas Stankaitis pristatė Šilalės rajono strateginio plano 2021–2030 metams rengimo procesą ir numatomus darbus. Darbo plane numatyti atitinkami etapai, tarp kurių gyventojų apklausos apie rajono aktualijas ir poreikius, kurie iškyla, siekiant geresnės gyvenimo kokybės rajone, planuojami susitikimai seniūnijose, aptarti kiti veiksmai, kuriais bus siekiama į šį procesą įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį.

 

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

 

Rūta Budrė,
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai


 

Contact form

Šios dienos vardadieniai