2020-04-02, ketvirtadienis, 13:20.     Šiandien Šilalėje saulė teka 06:45, leidžiasi 19:56, dienos ilgumas 13:10.

12-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2020-02-27, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
12-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vasario 21 d. vyko 12-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Vera Macienė ir Loreta Kalnikaitė. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių, švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimtas 41 sprendimas.

 

Pritarta veiklos ataskaitoms

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai, kurioje pateikta informacija apie Tarybos narių 2019 m. veiklą, apžvelgtas 2019 m. komisijų, kurioms pirmininkavo meras, darbas, nevyriausybinių organizacijų bei Jaunimo reikalų tarybos veikla, bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai, svarbiausi investicijų ir plėtros klausimais priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš susitikimų ir renginių. Per 2019 m. įvyko 13 Tarybos posėdžių, Administracijos darbuotojai parengė 306 sprendimų projektus, posėdžių metu apsvarstytas 301 klausimas, išklausyti įvairių įstaigų vadovų pateikti informaciniai pranešimai, priimti 292 sprendimai.

 

Pritarta ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai, kurioje nurodomas savivaldybėje dirbančių darbuotojų skaičius, pateikiami statistiniai duomenys apie gautus, parengtus raštus. Aptarta Savivaldybės skyrių, seniūnijų veikla, vykdytos programos ir įgyvendinti projektai, klausimai, susiję su socialine parama ir tarptautiniu bendradarbiavimu, kita aktuali informacija.

 

Posėdžio metu taip pat pritarta Savivaldybės ir švietimo įstaigų direktorių, Kontrolės ir audito tarnybos, Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitoms.

 

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaita.

 

Sprendimas dėl 2020 metų biudžeto

Patvirtintas patikslintas Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto planas.

 

Sprendimų pakeitimai

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams.

 

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ jo nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos apskaitomą nekilnojamąjį turtą – pastato lopšelio-darželio priestatą ir kitą apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą.

 

Taryba sutiko perduoti valstybės nuosavybėn, įgyvendinus projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 411 Šilalė–Traksėdis–Šarkai ruožo nuo 0,017 iki 0,898 km, kuriam Šilalės m. suteiktas Kvėdarnos g. pavadinimas, atnaujinimas“, Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – dviračių ir pėsčiųjų takus (šaligatvius), esančius Kvėdarnos g., Šilalės mieste.

 

Leista parduoti V. S. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį savivaldybės būstą – 18,09 kv. m ploto patalpą-butą. Bendra būsto pardavimo kaina – 4 230 Eur.

 

Tarybos nariai sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą – 24 balsavimo kabinas, 19 balsavimo kabinų neįgaliesiems, 27 iškabas ir 17 balsadėžių.

 

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai jos nuostatose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos apskaitomą nekilnojamąjį turtą: tvorą, esančią Kvėdarnos mstl., Dariaus ir Girėno g. 31, aikštelę ir tvorą, esančius Kvėdarnos mstl., Dariaus ir Girėno g. 18.

 

Leista pirkėjos N. K. skoliniam įsipareigojimui kredito davėjui užtikrinti įkeisti kredito įstaigai – Šilalės kredito unijai, perkamą Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį savivaldybės būstą – 65,59 kv. m ploto gyvenamąjį namą, viralinę, tvartą, 0,2500 ha žemės sklypą, esančius Šilalės r. Hipoteka įsigalios, kai bus visiškai atsiskaityta su savivaldybės administracija už perkamą būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus – sumokėta šio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų kaina, netesybos ir įvykdytos kitos prievolės.

 

Sprendimai dėl paraiškų ir projektų

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti kaip partneriui rengiant ir teikiant paraišką finansinei paramai gauti pagal 2016–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1 teminio tikslo „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“ 1.1 prioritetą „Istorinio  gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas“. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas Šilalės miesto skveras, įrengtos erdvės turistams ir kitos visuomenei skirtos erdvės.

 

Pavesta Šilalės sporto mokyklai rengti ir teikti paraišką gauti Sporto rėmimo fondo lėšų projektui „II grupės nesudėtingo statinio – sporto aikštelės J. Basanavičiaus g. 21-C, Šilalės m., kapitalinis remontas“ įgyvendinti.

 

Nuspręsta pakartotinai pritarti projekto „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įrangą Kvėdarnos daugiafunkciam centrui, kuriame Kvėdarnos bendruomenė savanorystės pagrindais vykdys įvairius užsiėmimus etnokultūros, amatų, sporto, meno temomis, įtraukdami vaikus, jaunimą ir brandaus amžiaus asmenis. Be to bus keičiamasi delegacijomis tarp Lietuvos ir Rusijos Federacijos, dalinamasi gerąja socialinio darbo patirtimi.

 

Kiti sprendimai

Patvirtintas 2020–2022 Šilalės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas.

 

Nustatyta Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos laisvu nuo ugdymo proceso ir kitų mokinių užsiėmimų laiku kaina.

 

Nuspręsta pradėti rengti Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą.

 

Taip pat Taryba nusprendė nuo 2020 m. birželio 1 d. likviduoti viešąją įstaigą Pajūrio ambulatoriją, likvidatore paskiriant Pajūrio ambulatorijos buhalterę Loretą Tverijonienę.

 

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

 

Rūta Janavičiūtė,
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai

Contact form

Šios dienos vardadieniai